Alcoholisme, een ziekte

 2,20

In het begin van de jaren dertig stond de medische wetenschap machteloos tegenover de ziekte van het alcoholisme. De folder is samengesteld uit toespraken door Bill W. op medische congressen. Deze toespraken tonen aan hoe de samenwerking tussen de medische wetenschap en het geestelijk programma van AA tot goede resultaten kan leiden.